miércoles, 18 de marzo de 2009

Verbos Irregulares

Os verbos considerados irregulares en galego sono por:
  • O radical do tema de perfecto (os tempos de pasado: perfecto e antepretérito do indicativo, e pretérito e futuro de subxuntivo) non coincide co radical do tema de presente, que son a maior parte. O radical do tema de presente sempre coincide co radical do infinitivo.
  • No tema de presente (presente de indicativo, presente de subxuntivo, copretérito, futuro indicativo, pospretérito, infinitivo conxugado, e os modos imperativo, xerundio e participio) algúns tamén teñen distinto radical
Caber

TEMA DE PERFECTO: COUB-

INDICATIVO

SUBXUNTIVO

IMPERATIVO

PRESENTE

COPRETÉRITO

PRESENTE


caibo

cabía

caiba


cabes

cabías

caibas

cabe

cabe

cabía

caiba


cabemos

cabiamos

caibamos


cabedes

cabiades

caibades

cabede

caben

cabían

caiban


PRETÉRITO

ANTEPRETÉRITO

PRETÉRITO

INF.CONX.

couben

coubera

coubese

caber

coubeches

couberas

coubeses

caberes

coubo

coubera

coubese

caber

coubemos

couberamos

coubésemos

cabermos

coubestes

couberades

coubésedes

caberdes

couberon

couberan

coubesen

caberen

FUTURO

POSPRETÉRITO

FUTURO

F.NOMINAIS

caberei

cabería

couber

INF.

caberás

caberías

couberes

caber

caberemos

caberiamos

coubermos

XER.

caberá

cabería

couber

cabendo

caberedes

caberiades

couberdes

PART.

caberán

caberían

couberen

cabido

5 comentarios: