lunes, 28 de mayo de 2012

Toponimía VII

-> Courel: É un topónimo que debe provir do prerromano *cor "pedra altura, pedrosa", parecida á base preindoeuropea mediterránea *kar, "pedra". Emparentados con Courel están os topónimos Coiro, Coirón, Coirós, Coira, Coiradas, Coiral, Coirás, etc.

-> Couto: Do latín "caetum" lugar cercado.

-> Curtis: Do latín tardío "corte" espazo pechado.

-> Chamorro: É  un topónimo que debido a aparente homonimia con morro do verbo *morrer. Isto é debido a un relato popular, sen base científica, segundo o cal, un náufrago en perigo de morte, invocou o favor da Virxe coa frase "xa morro". Está etimoloxía popular enriquece o folclore pero a base desta palabra é preindoeuropea *mor, pedra, monte pedroso.

-> Chousa: Do latín *claudere, cerrar. Chousa sinala antigos terreos pechados. Derivados: Chousal, chousela, chousiña, chouso, chousura.


-> Devesa: Do latín "terra defensa", terra acoutada.

-> Dorna: Base preindoeuropea *dorn, lugares situados en valgadas. Tamén serve para nomear a coñecida embarcación.

-> Edreira/Hedreira: Do latín "hederam", hedra.


-> Eirexa/Irixoa: Do latín "ecclesiam/ecclesiolam", igrexa, igrexa pequena.


-> Esteiro: Do latín  "aestuariu" que procede da voz tamén latina "aestus", marea, axitación (da auga).

miércoles, 29 de febrero de 2012

Toponimia VI

-> Codesedo /Codesido: Do latín Cutissum (codeso) derivado de Cytisus albo. Lugar onde hai codeos.

-> Colo da Arca/ Coles/ Colos
: Do latín collis (altura).

-> Condomiña
: Do latín cumdominia (terra compartida entre varios donos).

-> Corpiño:
Do latín corpus (corpo). Referencia a enterramentos.

-> Corrubedo:
Base prerromana *cor (pedra, altura rochosa). Corroliño / Correira: Levan a mesma base.

-> Coruña:
Hai moitas teorías, quizais a máis consistente e con maiores posibilidades de acerto sexa a que vincula á Coruña cun antigo *Clunia, probable antropónimo feminino de estirpe céltica. Dende este hipotético *Clunia á forma actual Coruña, habería uns cambios fonéticos lóxicos e razoables.

-> Couto: Do latín Caetum (lugar cercado).

-> Cercado: Do latín Quercus (carballo).

-> Cospeito: Do latín conspectu, participio do verbo conspicio (ver, mirar, contemplar).

jueves, 26 de enero de 2012

Toponimia V

-> Carreira: latín Carrarium (camiño habilitado para o paso de carros).

-> Carril:
latín vulgar carrile, relacionado coa palabra carro.

-> Catoira
: latín captoriam (que serve para cazar).

-> Celanova
: latín cella (cuarto ou habitación).

-> Celeiro:
latín cella (pequeno cuarto reservado para usos agrícolas).

-> Cernada/Cernadas/Cernadiña/Cernadela/Cernado/
: latín cinis (cinsa) isto deu cinerata (terra queimada).

-> Cerquiños:
do latín cerquinus, por quercinus, e este de quercus (carballo).

-> Cervantes:
latín cervum (cervo).

-> Cesures: latín caedere (cortar).

-> Ciguñeira: latín ciconia (cigoña).