miércoles, 23 de marzo de 2011

AnalfabetosComo todo o que fixo, fai e fará, sexa coma o galego do anuncio, os vigueses non deberían estar tranquilos.


Queríades (sobra o acento): a 5ª persoa do copretérito de indicativo é queriades.

e o fixéchedes
: Nas oracións afirmativas simples o pronome vai despois do verbo; fixéchedes non existe esa forma en galego, o pretérito do verbo facer é: fixen, fixeches, fixo, fixemos, fixestes, fixeron. Como o suxeito é vós, será fixestes.
Polo tanto, o correcto será:
e fixéstelo.

Non existe ninguén no PSOE de Vigo que posúa uns mínimos coñecementos da lingua galega???
ou que a respete ???