lunes, 18 de abril de 2011

As palabras do día

Cachizas.- Fragmentos, pedazos pequenos. SIN. Fanicos

Garatuxeiro.-
adx.
(1) Que fai demostracións excesivas de afecto.
(2) Que gusta de facer chanzas e diversións.
(3) Liorteiro.Lorda
.-
f. Capa de sucidade que se forma sobre algo, por exemplo na pel das persoas por falta de hixiene, nas pezas de roupa polo continuo uso, na louza que non se lava ben, etc. SIN. Cotra, morriña.


Arfar
.-
v. i.
(1) Respirar con dificultade.
(2) Ansiar.

jueves, 7 de abril de 2011

Palabras do día

Axirir .- v. i. Chiar as aves.

Groucho
.-
s. m. (1) Grolo, trago de viño. (2) Cousa pequena e insignificante.
adx. (3) Dise dos meniños pequenos.
s. m. (1) Grumo. (2) Boliña de fío que se deixa en algunhas teas.Vedoiro
.- s. m. (1) Bruxo adiviñador que predi o destino. (2) Espírito maligno.Loaira
.- s. f. Raio de sol de duración breve. Lorada, raiola.Cachimañas
.- s. f. pl. Artimañas, astucias.