jueves, 25 de febrero de 2010

Test XLI

41 . Indica a palabra correspondente á definición

1 Capa de vexetación, en especial constituída por fungos, que se cría na materia orgánica en descomposición:

a) Balor b) Valor c) Froco d) Floco


2 Utensilio co que se move o aire para favorecer a súa circulación:

a) Abalo b) Abastro c) Abano d) Abázcaro


3 Abella macho que non participa no traballo común:

a) Abano b) Abázcaro c) Acáboro d) Avázcaro


4 Delimitar, lindar uns terreos con outros:

a) Extremar b) Estrullar c) Derresgar d) Estremar


5 Utensilio agrícola que serve para separar a palla do gran:

a) Angazo b) Colmeira c) Mallo d) Forquita


6 Vara longa para sacudir as árbores:

a) Baloira b) Baleira c) Valoira d) Valadar


7 Descubrimento de algo que estaba oculto:

a) Achado b) Encontro c) Atopamento d) Hachádego


8 Leito portátil para o traslado de enfermos ou feridos:

a) Patiola b) Patinoira c) Angarellas d) Alzadeiras


9 Ruído pouco intenso producido polas voces de varias persoas á vez:

a) Marmullo b) Murmurio c) Marmurio d) Murmullo


10 Anular unha lei:

a) Derrogar b) Derogar c) Rebocar d) Devecer


jueves, 18 de febrero de 2010

Test XXXVI- XL

36 . Indica a frase incorrecta
a) Ben vexo dende a varanda como o berce se move co vendaval
b) Aquela fábula que narraba a bisaboa trataba dun esvelto cabaleiro
c) Sabela levaba na bolsa moitas abelás, berenxenas e garavanzos
d) Move os mobles de vimbio para varrer

37 . Indica a frase incorrecta
a) O privado do barón revelou que o broche era de acibeche
b) Entre o botín do roubo estaba unha laverca de prata
c) Achou un trevo de catro follas no labirinto
d) Mais que devezo era cobiza o que manifestaba o vinculeiro

38 . Indica a frase incorrecta
a) Naquel libro falábase dos voitres, gabiáns, corvos e avetardas
b) O sábado vindeiro vai vacinarte o hospital
c) Vin un rabaño de ovellas e un chibo na ribeira
d) Había unha horta de verzas e nabizas

39 . Indica a frase incorrecta
a) A neve, a chuvia e o orballo son fenómenos atmosféricos
b) Levaba unha gravata de seda e un caravel vermello na lapela
c) Onte fomos á boda de Xabier
d) O lobo ouveaba cando atravesaba o val

40 . Indica a frase incorrecta
a)Ese rapaz era un bulebule
b) O animal saia do seu tobo
c) A auga fervendo bota moito bafo
d) Hai que baleirar ese armario

miércoles, 3 de febrero de 2010

Test XXXI - XXXV

31 . Indica a frase incorrecta

a) O presidente foi ensalzado
b) Os nenos xogaban na explanada
c) Ese espremedor custoume moi caro
d) Mercoulle un axóuxere ó meu fillo


32 . Indica a frase incorrecta

a) Moito lle gustan as composicións trobadorescas
b) O rapaz ten moito soño.
c) Hai que o deitar Partiu o esterno
d) Coa abaloira rebentou a ola


33 . Indica a frase incorrecta

a) O vario é un elemento químico
b) Tocaron o himno do equipo
c)O caldeiro estaba baleiro
d) Coa vasoira varreu a voaxa


34 . Indica a frase incorrecta

a)O seu acervo cultural é importante
b) Era unha extensión de terreo moi vasta
c)Este pano é moi vasto
d) Deuse aire cun habano


35 . Indica a frase incorrecta

a) O pan que quedou na bolsa colleu moito valor
b) Aquel día sarabiou moito
c) Colleron o trevo preto do pavillón
d) Non lle gustan os garavanzos


lunes, 1 de febrero de 2010

Test XXVI - XXX

26 . Indica a serie incorrecta

a) Sebe, avaría, baralla, canaval

b) Polbo, vantaxe, huno, alcatrán
c) Hendecasílabo, fivela, vaivén, tabán
d) Flor, praga, explanada, enxaboar

27 . Indica a serie incorrecta

a) Destro, permeable, redito, canaval

b) Suxerir, escrutar, espeluxar, exceder
c) Helmo, marabilla, cativo, trobador
d) Chuvia, neve, vagabundo, hendecasílabo

28 . Indica a serie incorrecta

a) Dobra, frouxa, vermello, bimbio

b) Sé, hule, varredor, rabaño
c) Sorber, xiba, rabelo, exhalar
d) Himno, decisivo, bicarbonato, avión

29 . Indica a serie incorrecta

a) Cirurxico, substituír, avaliación, tribo

b) Ávrego, cacahuete, preamar, cumprir
c) Clase, pavillón, beirarrúa, insaciable
d) Templo, excomungar, Estremadura, expectante

30 . Indica a serie incorrecta

a) Muxica, escravo, aprazar, suxeitar

b) Naútico, estraño, planto, frecha
c) Asasinar, enxalzar, claro, planta
d) Esixir, esplendor, xacemento, tatexo