martes, 27 de enero de 2009

A PALABRA DO DÍA

Oriental

Para os latinos, o verbo
orior, orieris significaba 'nacer' e aplicábase tanto a persoas como a animais ou cousas, segundo o uso que lle daban Cicerón e Ovidio. Horacio foi quen empregou este verbo para referirse á saída do sol, vista como un nacemento.

O participio presente deste verbo oriens, orientis (nacer, nacente) foi utilizado para denominar a rexión pouco coñecida situada ao leste, por estar ao lado de onde sae o sol.

Plinio chamou oriens hibernus e oriens aestivus ao comezo do inverno e do verán, respectivamente. Horacio chegou a usar o adxectivo oriental para referirse ao punto cardinal Leste, pero foi só algúns séculos máis tarde que Xustiniano acuñou o vocábulo orientalis para referirse aos países asiáticos.

Actualmente utilízanse as expresións 'Medio Oriente' ou 'Próximo Oriente' para denominar a rexión de Asia Menor, onde están situados Israel, a Nación palestina, o Líbano, Siria e Xordania.

Un caso curioso é o do Uruguai, que ata 1828 foi parte da Arxentina baixo o nome de Provincia Oriental. Ao tornarse independente, adoptou o nome de República Oriental do Uruguai, por estar ao leste do río Uruguai e os seus habitantes son chamados uruguaios ou 'orientais'

No hay comentarios:

Publicar un comentario