miércoles, 14 de octubre de 2009

Erros léxicos - IX

estudio-> A forma "estudio" é válida se se refire a un lugar ou a un local, e é incorrecta se é o substantivo derivado do verbo estudar ou este verbo conxugado.


esto/eso/aquelo
-> No acordo normativo do 2003, elimínanse as formas esto*, eso*, aquelo* como formas do pronome demostrativo neutro e pasan a ser as únicas correctas: isto, iso, e aquilo.


eres
-> A forma propia é "es".


elo->
É válida como substantivo "cada unha das pezas que forma unha cadea". Non é válida hoxe coma forma neutra do pronome persoal (tónico). O galego habilitou no seu lugar as chamadas formas neutras do demostrativo: isto, iso e aquilo.


e-mail->
O termo inglés "e-mail" comprende dúas nocións diferentes en galego: correo electrónico e enderezo electrónico. "Correo electrónico" refírese a unha 'aplicación nun ordenador ou nunha rede de usuarios pola vía da cal se poden enviar e recibir mensaxes'. En cambio, o "enderezo electrónico" é o enderezo que usamos de correspondencia electrónica. A abreviatura de "enderezo electrónico" é "c-elec" ou "correo-e". Débese ter en conta que en moitos casos non fai falta utilizala, posto que os enderezos electrónicos recoñécense porque levan o símbolo @.


diferencia->
A 3ª persoa do presente de indicativo do verbo diferenciar é "diferencia", polo que esta forma é totalmente válida cando se refire ao verbo conxugado.


dieta->
É forma correcta se a utilizamos co sentido de "réxime alimentario", mais co significado de "honorario que percibe un funcionario por gastos extraordinarios realizados" debemos utilizar a locución "axuda de custo".


despacio->
"Despacio" é un castelanismo que haberá que substituír por "amodo", "devagar", "pouco a pouco", "sen présa", "lentamente".


desenrolar->En galego unicamente ten o significado de borrar do rol ou estirar algo que estaba dobrado ou encollido en forma de rolo.convinte->
Non é forma aceptable pois o adxectivo correcto en galego é o cultismo "conveniente". Do mesmo xeito rexeitaremos o substantivo "inconvinte" en favor da forma propia "inconveniente".

1 comentario:

  1. Moitas graciñas pola tua estupenda aportación no meu blogue co teu comentario sobre Helios, caseque merecia el soiño unha propia entrada. Asimesmo agradecerche tamen o teu paso e decirche a ilusion que me fixo lerte alí :)

    Bicos e apertas :)

    ResponderEliminar