miércoles, 15 de abril de 2009

A PALABRA DO DÍA

alienacións.f. (lat. alienatĭo, -ōnis)

1. Filos. e Sociol. Estado do individuo que, por factores de tipo económico, político, relixioso, etc., está privado das súas propias características, do seu modo de pensar e de ser e do sentido crítico ante a sociedade.
2. Psiq. Estado do individuo que ten as facultades mentais perturbadas, o que o incapacita para desenvolverse na sociedade. Demencia, loucura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario