martes, 23 de diciembre de 2008

* Constituíntes xuntos, constituíntes separados

Constituíntes xuntos
->Adverbios: Acotío, adrede, amais (de), amodo, apenas, arreo, dabondo de contado, decontino, decote, decotío, deseguida, deseguido, devagar, disque, enseguida, entrementres, talvez.
->Numerais: dezaseis, dezasete, dezaoito, dezanove, douscentos, trescentos, catrocentos…
-> Conque: conx. consecutiva (= ‘polo tanto, daquela’)
-> Porque: conx. causal
-> Porqué: substantivo (= ‘motivo, razón’)
-> Senón: conx. adversativa; preposición
-> Demais: pronome

* Constituíntes separados
->Adverbios: a carón, á présa, a tempo, de certo, de repente, de súpeto, en fronte, en seguida
->Numerais: vinte e un,vinte e dous, vinte e tres, vinte e catro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e un, ....
-> con todo: loc. conx. Adversativa (= ‘non obstante’)
-> des que:. loc. conx. temporal
-> entre tanto: loc. conx. temporal
-> polo tanto: loc. conx. consecutiva
-> con que: loc. conx. condicional (= ‘se’); prep. + pron. Relativo ou pron. interrogativo.
-> por que: prep. + pron. interrogativo
-> se non: conx. condicional ou completiva + adv. de negación
-> a máis: artigo ou preposición + adv. de cantidade
-> de máis: loc. adv. de cantidade (= ‘demasiado’); prep. + adv. de cantidade

No hay comentarios:

Publicar un comentario